Koučink skrze změnu - Systém a 9 kroků na cestě

Bdělost a vědomí přináší volbu, možnost řídit sebe i jiné…

Koučink je filosofie úspěchu - pokud se dobře ptáte, vždy dostanete správnou odpověď. 

Kouč je průvodce, který vás k odpovědi dovede.

Nevěřte tomu, že koučink je jen pro "vyvolené". Úspěch a odměnu chce žít každý člověk. Je potřeba jen vědět, co chcete objevit na horizontu. A mít důvěru v ty, co vám na horizont pomohou dojít.

Napadlo vás někdy:

 • Proč se nemůžu pohnout z místa, když si myslím, že vím, v čem je problém?
 • Jak to, že to nefunguje, když to vždycky šlo?
 • Mám strach to udělat jinak, co když to bude špatně, neprojde to?
 • Nejsem si jistý/á a přitom mne ostatní přesvědčují, že na to mám… Co mám dělat?
 • Je to velká změna, proces, který mne čeká, kdo mi s tím může pomoct?

Co je vlastně koučink?

Koučink je vedený rozhovor, kterého se účastní kouč jako průvodce, a koučovaným je člověk, který hledá řešení ve své situaci. Předpokladem je důvěra na obou stranách a chuť koučovaného věci skutečně změnit a posunout.

 

Koučink je dnes podle toho, jak je často nabízen v nejrůznějších procesech a situacích jako možnost řešení, celkem rozšířený způsob pomoci nalézt vlastní cestu. Záleží však hodně na tom, jakým způsobem, jako formou se tento proces odehrává.

Je to tak, jako když se postavíte před větrný mlýn, do jehož lopatek se neopírá vítr. Nepracuje. A když bychom stáli a čekali na okamžik, kdy začne foukat, a brali bychom to jako jediné možné východisko (protože mlýn je přeci větrný), mohlo by se stát ledacos. Rozhodně bychom „nemleli“. Pokud musíme mlet, najdeme jiný způsob k rozpohybování mechanismu. Koučink je cesta k jinému způsobu. Kouč je ten, kdo "mlynáře" k tomuto způsobu vede. Je průvodcem a pomocníkem. Nabízí nový vítr do lopatek mlýna...

Co tím chceme říct?

Že podle našich zkušeností dnes již téměř nikdy nefunguje pouze jeden přístup, jeden způsob. Systémů je mnoho. My pracujeme cestou skutečné změny jako procesu.

Jedním z modelů pro koučink je základní předpoklad, že každý proces může být popsán jako část z devíti pojmenovaných kroků. Toto umožňuje změnu popsat, předvídat, a v rámci omezení i formovat. Jde o práci skrze 9 fází. Každá fáze má specifické požadavky, vytváří i jisté zábrany a nabízí jedinečná řešení.

 1. Uvědomění si problému
 2. Analýza problému, zkouška a chyba
 3. První impuls z vnějšího světa
 4. Vnitřní a vnější odpor
 5. Identifikace cíle
 6. Druhý impuls z vnitřního a vnějšího světa
 7. První výsledky
 8. Dosažení cíle
 9. Integrace

Dalším modelem je systemický koučink, který vychází z ucelené filosofie a teorie o fungování komplexních systémů: dává tak možnosti, jak s těmito systémy zacházet – především s lidmi, ale i s týmy a organizacemi. 

Cena koučinku: 2000 Kč bez DPH/90 - 120 minut

Koučink s námi je mapou změny, po které kouč klienta provede až k cíli bezpečně, ale s vědomím, že právě změna je cíl.

Dáša Sedláčková pracuje s modelem devíti kroků podle systému Enneagram, vždy s akceptací toho, jak klient potřebuje na cestě postupovat, ale s laskavým dohledem nad tím, aby se nezastavil. Koučovací model vždy volí podle potřeb a nastavení přístupu klienta. Důvěra mezi ní a klientem je pro ni základním předpokladem pro to, aby cesta k cíli byla úspěšná. Její praxe čítá za 12 let stovky hodin společné práce.

Zuzka Reiserová při koučinku pomáhá druhým nalézt jejich jedinečnost a je průvodcem na cestě odemykání jejich vlastního potenciálu tak, aby mohli prožít šťastný, harmonický a naplněný život. Provází druhé na cestě k pochopení. že každý z nás má tu jedinečnou možnost být tvůrcem vlastního života, a žít tak podle svých představ. Uplatňuje v koučinku sama své zkušenosti z poznání toho, že pokud najdeme všechny odpovědi na otázky našeho života sami v sobě,  jedině pak může být práce na vlastním osobním rozvoji účinná a efektivní, protože bereme do vlastních rukou zodpovědnost za všechna rozhodnutí našeho života.  Vychází z toho, že všechno je v jednotě, a všechno se vším souvisí :-). Důvěra mezi ní a klientem je samozřejmostí.