Enneagram pro vedení lidí a osobní rozvoj  

aneb pochopte sebe i druhé        

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
– Albert Einstein

Kurz Enneagramu nabízí unikátní systém představující poznání devíti typů osobnosti. Nabízí možnost pochopit naše chování, činy a emoce a vytěžit u sebe i druhých to nejlepší, co se v nás skrývá.

Z čeho se vlastně sestává náš osobnostní typ?

Enneagram popisuje devět emocionálních vzorců, které ukazují způsob, jakým člověk reaguje na svět a jak v něm komunikuje. Jde o jakousi mapu myšlenkových a emočních vzorců, která ukazuje devět různých "architektur" osobnosti. Z tohoto důvodu je nejsilnějším praktickým systémem pro zvýšení emoční  a sociální inteligence člověka. Tento osobnostní pokrok se následně projeví v pracovní úspěšnosti, osobní spokojenosti a kvalitě lidského života.

Cíl kurzu - co získáte:

 • Poznáte své přirozené silné stránky osobnosti a jejich zdravé využití.
 • Přesné a vědomé zacílení na klíčové body rozvoje své osobnosti – zlepšení sebe-vedení a vedení lidí.

Výsledek?

 • Pochopení vzniku svých obranných mechanismů a jejich vlivu na život – motivace k využití jedinečnosti svého typu a kultivace problematických projevů.
 • Vyšší akceptace k projevům ostatních v jejich typech a využití diference pro funkčnost týmů.
 • „Aha“ efekt podporující chuť nastavení změny.

Témata kurzu:

 • Jak vzniká obranný mechanismus. Síla našich přesvědčení.
 • Co ukazuji okolí, ale žiji uvnitř jinak – nechám se poznat?
 • Tři centra inteligence.
 • Jednotlivé styly jako součást jedné mapy.
 • Sebereflexe, osobní zkoumání, pochopení.
 • Vyjasnění rozdílů mezi jednotlivými typy.
 • Cesta ke zralosti, podněty pro vedení ostatních lidí.
 • Osobní vize a konkrétní kroky.

Průvodci ve světě osobnosti - vyberte si...

Osobnostní interview k typu

Jde o rozhovor s vyškoleným lektorem pro možnost nalezení dominantních oblastí typu, které určují a ovlivňují způsob nalezení cesty k seberealizaci, úspěchu, prožívání vztahů a pod. Cílem je ukázat na oblasti, kde je vhodné začít s rozvojem, a zároveň je interview vhodným začátkem studia v kurzu.

Více informací →

Cyklus základů a enneagramových typů

Přihlaste se ke studiu, a budete poznávat téma v uzavřené skupině, která se vytvoří, a kde bude maximální počet účastníků deset zájemců. Jde o zachování kontinuity a komfortního prostoru pro studium.

Více informací →

Znáte některé takové ukazatele?

 • Proč lidé nedělají věci správně podle našich představ nebo pokynů?
 • Situace je jasná, ale tenhle člověk ji nechápe, nebo se chová úplně kontraproduktivně…
 • Nemůžeme se domluvit na jedné věci nikdy shodně, bojujeme o prosazení svého pohledu, místo abychom spolupracovali.
 • Každý v týmu je jiný, jak to mám skloubit?
 • Všichni se ho bojí, nechtějí říct svůj názor, chová se jako „malý Napoleon“.
 • Proč on/ona pořád dává nevyžádané rady a pomoci, vždyť to nikdo nechce… Přitom je jinak fajn, co s tím?

CO Vám nabídne osobnostní systém? Řekneme Vám.

Pusťte si video...

Moje zkušenost:

„Zaklínadlo“ Enneagram?

Když jsem před dvaceti lety přišla poprvé na seminář o typech v systému Enneagram, netušila jsem, co bude následovat. Zaznamenala jsem nové informace, které ve mně vzbudily zvědavost, ale pak trvalo mnoho měsíců, než jsem zavnímala, jak moc mne toto učení ovlivnilo. Po pár letech jsem se k typům dostala i profesně, protože jsem působila lektorsky v programech, kde byl Enneagram nedílnou součástí sebepoznání. Dnes vím, jak hluboko pod kůži, a do myšlení se může dostat to, co vám dává poznání, smysl, "pravdu". Jak se může stát, že díky takovému učení vidíte svět jinýma očima, lidi nehodnotíte a nesoudíte, protože víte, že ten a ten projev nebo „manévr“ je daný tím, co v typu vznikalo od malička, a co se nás někdy drží jako klíště, i když bychom to chtěli změnit. Protože ne všechny návyky našeho typu jsou našimi dobrými přáteli.

Dnes od lidí častěji a častěji slýcháváme, že o Enneagramu někde někdo něco … Někteří lidé ho vnímají jako tajemné učení, někteří ho dokáží použít jako šuplík, do kterého zařadí okolí a uzavřou bez chuti do dalšího zkoumání. Dokonce i lékařka prý diagnostikovala nějaký problém na základě Enneagramového typu! Tady si nejsem úplně jistá správností pochopení informace, ale budiž. Podstatné je, že v naší branži dostává tenhle výjimečný systém zelenou víc a víc pro práci s lidmi. Že je dost kvalitních lektorů, kteří sami prošli nejen sebepozorováním a výcvikem, ale je pro ně Enneagram něco, čím žijí a co chtějí předávat dál. Že je  Enneagram víc a víc „v kurzu“.

Kdo jednou ochutnal možnosti práce s typy, od Perfekcionisty přes Romantika, až po Šéfa a Mírotvůrce, může myslím za pár let klidně napsat to, co já. Že cítí, jak ho má pod kůží.

Nabízíme vám práci s typy. Nabízíme vám poznat nejprve svého zástupce, třeba přes interview, a potom se pustit do studia dalšího. Vstupte do světa, který je o nás, lidech, a který pomáhá, abychom se víc akceptovali a porozuměli si.                                                                                                    Dagmar Sedláčková

Příběh:

Na projektu Emočního leadershipu se sešla skupina manažerů, na kterých bylo znát, že jsou to lidé na svých místech. Projevovali se na první pohled kompetentně, o přestávkách zpočátku vyřizovali své pracovní povinnosti s tvářemi nepostradatelných šéfů, pozorovali své kolegy – účastníky s opatrností lovce, aby sami nebyli lapeni. Postupně se uvolňovali, ale panoval mezi nimi uctivý odstup. Až do chvíle…

Po první přednášce o systému Enneagram zůstali o přestávce déle u kávy a byla živá diskuse. Po další, když začali chápat svoje tušené mechanismy, se rozpačitě smáli, že tak je to tedy… Postupně mezi nimi vznikaly debatní kroužky nejen o sobě, ale i o svých podřízených a kolezích, uvědomění toho, proč se někteří kolem chovali „nepochopitelně“, přijetí rozdílnosti. Po nějaké době se naučili poznatků využívat i pro kvalitnější práci s týmem, vytěžit z rozdílnosti právě tu kvalitu jiných přístupů. Počáteční oslovování čísly, jak je většinou u tohoto systému zvykem, přešlo do práce s podstatou typu, která je vyjádřená slovně. Takže se potkávali Úkoláři s Dárci a Prostředníky, Perfekcionisté s Romantiky a Šéfy. Atmosféra dalších setkání se změnila.

Bylo pro nás, lektory naplňující sledovat, jak se z manažerů stali ještě víc chápající a akceptující leadři, kteří pochopili, že si lidé nedělají naschvály a že v procesu akceptace jiných mechanismů, které jsme si všichni vybudovali již v dětství, se odehrávají potřebné změny naprosto přirozeně.