Služby a produkty

Není moudrý ten, který ví mnoho, 

ale ten, který ví, čeho je třeba.

Ezop

Téma, které Vás zajímá pro Váš momentální rozvoj, rozklikněte přes "více informací" a konejte!

V nabídce témat, se kterými pracujeme, jsou základy pro to, aby člověk, který chápe potřebu vzdělávat se a růst, mohl poznat to, co ho právě oslovuje a láká.

Další cesta učení se je pak snazší a hlavně dobrovolná. Protože tak člověk pozná a snáz uvěří, k čemu má předpoklady. Když chce on sám...

Emoční inteligence v praxi - směr k úspěchu.

Emoční inteligence je jedním z předpokladů úspěchu, jak ve vzdělávacím systému, tak například ve světě financí i obchodu. Klíčovými oblastmi jsou:

Schopnost prosadit své řešení

Schopnost ovlivňovat vztah

Schopnost vžít se do pocitů ostatních

Dozrávání osobnosti aneb ke špičkové spolupráci

K tomu, abychom dokázali v životě změnit co, co nám neprospívá a neslouží ke splnění našich nastavených cílů, je potřeba skutečná chuť začít konat jinak, a k tomu i odvaha jít jinou cestou. K novému cíli nikdy nedojdeme po stejných trasách.

Přijměte svoji svobodu, zažijte důvěru a nabídněte odpovědnost.

Koučink skrze změnu

Koučink je dnes podle toho, jak je často nabízen v nejrůznějších procesech a situacích jako možnost řešení, celkem rozšířený způsob pomoci nalézt vlastní cestu. Záleží však hodně na tom, jakým způsobem, jako formou se tento proces odehrává.

Několika kroky dojdete k jasnému cíli.

Enneagram pro osobní rozvoj aneb pochopte sebe i druhé

Enneagram je unikátní systém představující poznání osobnosti v devíti různých typech. Nabízí možnost pochopit naše vnitřní mechanismy a vytěžit u sebe i druhých to nejlepší, co se v nás skrývá. Moderní enneagram, představující typy osobnosti, je v současné době představován jako nový obor v psychologii.

Najdete víc ze sebe a pochopíte snadněji druhé.

Enneagramové interview

Enneagramové interview je jako schůzka s tím, o co se v sobě běžně nezajímáme, ale co nás ovlivňuje každou část dne, a zvlášť ve chvílích, kdy nás vnější svět „atakuje“ a prověřuje. Tedy – téměř pořád. Schůzka se svými mechanismy, které určují činnost, chování, projevy naší osobnosti. 

Interview je vedeno formou otázek, vedoucích do oblastí našeho potenciálu, rozvoje, ale i k bodům stresu, a pomáhá nám pochopit, jak lépe obě oblasti podpořit. Pomáhá nám pochopit víc sebe, ale zároveň nám napovídá, jak to mohou mít druzí. 

Poznáte svůj mechanismus a zažijete "AHA" efekt!

Techniky redukce stresu - uvolněte potenciál

V návalu činností a povinností nevnímáme často svůj momentální stav, svoje síly, svoje potřeby, a nedostatkem času na regeneraci systému docházíme do bodu, kdy najednou přítomný okamžik prožíváme ve stavu únavy, vyčerpání energie k práci i svým koníčkům. V dnešní době, kdy je stále větší tlak na výkon, se učíme s tímto vlivem pracovat, abychom neztratili to, co je pro náš život nejcennější – chuť a radost z něj.    

Naučte se techniky, které vám dají křídla!

Trénink v hladině alfa - navýšení vaší kapacity

Co je mozková frekvence alfa?  Je to stav, ve kterém se ve fázi uvolnění dostáváme k informacím z naší mysli, uloženým v podvědomí, k těm, které běžně - ve výkonu, v potřebě reagovat - zůstávají ukryty, a přesto jsou to právě myšlenky podporovatelky, motivátorky, vizionářky. Z velké části v našich činnostech reagujeme z návyku a stereotypu zkušeností. V hladině alfě dosahujeme na to, co je v nás ukryto, dřímá, posouvá nás. Proto v ní lze otevírat prostor našemu potenciálu. Je to stav mysli, když se na něco více soustředíme, ve kterém se nacházíme, když usínáme a bezprostředně poté, když upadneme do lehkého spánku.

Občas se lidem z alfy odejít ani nechce...

Workshopy

Workshopy jsou zaměřeny na práci ve skupinách. Vycházíme z teoretických informací tématu, a vedeme účastníky workshopů k převedení do jejich skutečné praxe, životních situací, kterými procházejí. Cílem workshopů je předání si nejen zkušeností a možnost využití pro svoji práci, ale i hlubší pochopení svých postupů a návyků, které je možné změnit.

Každé téma nese jinou formu pro skupinovou práci a je vždy přizpůsobeno počtu účastníků.

Workshopy jsou vedeny formou otevřených kurzů.