Náš tip na měsíc říjen

Udělejte nový krok ve svém sebevzdělávání!

Rozvíjejte se jako osobnost v čase, který si určíte vy sami, v prostředí, které vyhovuje vám!

Kdykoli se ke kurzům můžete vrátit, znovu si pustit video, podívat se do bonusů...

https://www.facebook.com/KompetenzPeople/?ref=hl

Každý z nás je něčím výjimečný. Jak to vidíte Vy? Stáhněte si náš ebook zdarma a dozvíte se více. 

Vyplňte jméno a email a získejte ebook  zdarma (o čem je, čtěte i na stránce "zdarma").

Jste něčím výjimeční? 

aneb každý zaměstnanec je osobnost...

Cesta k vrcholu vašeho potenciálu

 

Vzdělávání s námi je jiné. Jiné, než ve většině společností v našem oboru.

Jak to můžeme tak sebejistě napsat?

Z několika důvodů. Tím hlavním je to, že pracujeme na úrovni osobnostního rozvoje, který je teprve základem pro zvládnutí dalšího vzdělávání – měkkých i tvrdých dovedností.

Není jiná cesta, jak si to potvrdit, než vyzkoušet...

Čím můžeme být pro vás opravdu ojedinělí?

Osobním přístupem

Každý člověk, se kterým se setkáme, je pro nás jedinečný svým příběhem. Pomáháme tuto jedinečnost podporovat a rozvíjet, a to v nejlepším slova smyslu, a tím pro něj hledat i nové cesty.

Profesionalitou

Každý člen našeho týmu je profesionál ve své pozici, a tím dáváme pevný základ pro to, aby naše práce byla zcela naplněná a efektivní.

Nadhodnotou služeb

Každá práce má svoji hodnotu. Aby byla skutečně přínosná, a posouvající, měla by mít i něco navíc. Něco, co jí dodá "barvu a vůni". Co si zapamatujete. Něco, co je takzvaně k nezaplacení. I to umíme.

Efektivitou

Zkušenost, zpětná vazba, spolupráce, inovativní přístup, přijetí dynamičnosti procesů - to je základ naší efektivity. A nad tím vším důvěra.

Kam se ztratila magie neviditelného?

Na úsvitu lidstva nebyla jiná cesta k přežití,  poznání a růstu než být v souladu se svými instinkty a přírodou. Postupně s předávanými zkušenostmi z generací na generace v člověku rostla i chuť přijít mnoha věcem na kloub, objevit v mnoha tajemných úkazech a rozpoznaných symbolikách to, co se dá pochopit a ovlivnit. Lidé  se spoléhali na ty, kteří dokázali úkazy a nadcházející události vidět dřív, provést jimi relativně bezpečně, nebo naučit, jak se jich vyvarovat. Věci mezi „nebem a zemí“ byly žádané k výkladu a k varování, kartáři, astrologové a mágové, ale i dobří řečníci a zkušení mistři učitelé měli po mnoho staletí zelenou a dokázali se také prodat. Byli to zároveň tak trochu psychologové, kteří měli cit pro odhalení potřeb člověka, toho, co v tu chvíli chce nebo potřebuje vědět. Vždy takové informace dokázaly lidi někam dovést, ukázat jim nějaký směr, a člověk stále věřil ve vedení své i jakési vyšší. Poslouchal zároveň ale i svůj selský rozum. Byla to opravdu taková magie. Do doby, než některé instituce dokázaly využít a zneužít přirozenou pokoru člověka a převést ji do strachu. Člověk se stal ovlivnitelnější zvenku, a přirozeným rozvojem ho k tomu vedly a vedou nové a nové technické vymoženosti, líbivé produkty a magie propojení a sounáležitosti sám se sebou, a svojí intuicí se vytrácí víc a víc.

Co tohle má společného s personalistikou a vzděláváním? Jedno poznání. Člověk se asi ztratil sám sobě. Na co si dnes nemůžeme sáhnout a ovládat to (byť se to dokážeme rychle naučit, vzít si na to půjčky, tři práce, vyhledat mnoho informací…), to je pro nás postradatelnější a vedlejší. Žijeme obecně pocit, že když se dokážeme přizpůsobit všem těm programům, technikám a technologiím, učit se další aplikace, děláme pravidelně upgrade sami sebe, roste naše hodnota. Děti si nás váží za to, že umíme hledat Pokémony podle aplikace, obdivujeme seniory, kteří jsou na facebooku a hravě zvládají dotykové chytré telefony, a jsou celý den v obraze, věta „strejda gúgl najde všechno“ nepřijde nikomu už divná. Mnoho lidí se uzavřelo do vnějšího světa (vím, že to asi zní divně), a často neslyší, že uvnitř nich je volání úplně jiné… Lidé se začali bát tak trochu sami sebe, protože zjistili, že kdyby potřebovali něco změnit, museli by právě nahlédnout k sobě, dovnitř, vytáhnout to nefungující a něco s tím udělat. Sami. Bez techniky a aplikací. Přestali si věřit?

Každý den se ve své praxi setkáváme s požadavky personalistů ve firmách nejen na technické znalosti a praxi, ale také na schopnost vést kolektiv, snést se s kolegy, umět motivovat, být konstantní v mnoha rovinách. Být emočně zralý, to je velké volání dnešní doby, ale také poměrně velký „kámen úrazu“.  Na tyhle schopnosti si nelze sáhnout. Není vidět jejich barva, tvar, není tam žádné tlačítko. Trvá někdy dlouho, než se projeví změna. A na to jako by dnes nebyl čas. Být sám sebou a rozumět sobě, a tím i druhým. Ale když to přijde, cítíte tu magii… Něco je jinak, voní to, motivuje to, vyvolává to radost.

Nabízíme kurzy v oblasti osobnostního poznání a rozvoje. Jenže to nemá ono tlačítko a nekupujete software, který napíše hlášku „čekejte prosím, váš program bude nainstalován, podle výkonu počítače to může trvat i několik minut“. Nabízíme sebepoznání a to není nic, co by bylo okamžitě uchopitelné. Je to jako když kupujete životní pojištění. To je vlastně příslib, že až to budete potřebovat, protože nastane „pojistná událost“, někdo vám cosi vyplatí. U pojištění majetku je to jasné. Hodnota za hodnotu. Ale u života nebo zdraví? A jaká je hodnota šťastného a naplněného života? Dá se vyčíslit? Není to spíš taková magie neviditelného?… Ale ani magie nefunguje bez příjemce…

září 2016