Náš tip na měsíc září

Odhalte v on-line kurzu tajemství systému Enneagram

Osobnostní systém Enneagram Vám pomůže pochopit možnosti a rozvoj svého typu.

Pokud jste ten, kdo vede tým nebo skupinu lidí, budete jim nejenom více rozumět, ale budete vědět, jak navýšit jejich potenciál. Kvalita vaší spolupráce poroste...

https://www.facebook.com/KompetenzPeople/?ref=hl

Každý z nás je něčím výjimečný. Jak to vidíte Vy? Stáhněte si náš ebook zdarma a dozvíte se více. 

Vyplňte jméno a email a získejte ebook  zdarma (o čem je, čtěte i na stránce "zdarma").

Jste něčím výjimeční? 

aneb každý zaměstnanec je osobnost...

Cesta k vrcholu vašeho potenciálu

 

Vzdělávání s námi je jiné. Jiné, než ve většině společností v našem oboru.

Jak to můžeme tak sebejistě napsat?

Z několika důvodů. Tím hlavním je to, že pracujeme na úrovni osobnostního rozvoje, který je teprve základem pro zvládnutí dalšího vzdělávání – měkkých i tvrdých dovedností.

Není jiná cesta, jak si to potvrdit, než vyzkoušet...

Čím můžeme být pro vás opravdu ojedinělí?

Osobním přístupem

Každý člověk, se kterým se setkáme, je pro nás jedinečný svým příběhem. Pomáháme tuto jedinečnost podporovat a rozvíjet, a to v nejlepším slova smyslu, a tím pro něj hledat i nové cesty.

Profesionalitou

Každý člen našeho týmu je profesionál ve své pozici, a tím dáváme pevný základ pro to, aby naše práce byla zcela naplněná a efektivní.

Nadhodnotou služeb

Každá práce má svoji hodnotu. Aby byla skutečně přínosná, a posouvající, měla by mít i něco navíc. Něco, co jí dodá "barvu a vůni". Co si zapamatujete. Něco, co je takzvaně k nezaplacení. I to umíme.

Efektivitou

Zkušenost, zpětná vazba, spolupráce, inovativní přístup, přijetí dynamičnosti procesů - to je základ naší efektivity. A nad tím vším důvěra.

ÚRODA

Léto budiž pochváleno, pojďme oslavovat sklizeň toho, co jsme na jaře zasili, a s pečlivostí hospodáře teď můžeme něco z úrody upotřebit, něco rozdat a zbytek uložit. Třeba to ještě víc vyzraje...

Tento příměr můžeme v životě použít v mnoha oblastech, kde se snažíme z malého zrníčka vypěstovat něco velkého. Jsou tací, kteří se řídí heslem "Čím hloupější sedlák, tím větší brambory", což prý v překladu významu znamená, že má někdo nezasloužený úspěch bez větší námahy. Myslíme si, že ať je úspěch v tomto případě zasloužený nebo ne, každoročně nezkušenost a nevědomost takového sedláka v oboru mizí a on se zkušenostmi stejně naučí se svým polem pracovat jinak. Přejme tu občas nezaslouženou úrodu...

Horší je, když je sedlák chytrý a zkušený, a podlehne najednou tomu, že se dá kvalitní osivo a hnojivo nahradit něčím levnějším a "zaručeně osvědčeným, nebudeš přeci v dnešní době hlupák, co se bude dřít..." Proč tento téměř mravokárný příměr?

V poslední době jsme se o něco víc potkávali v rámci naší profese právě se snahou si ledacos usnadnit a tak trochu "sklízet" z pole souseda. Zkušenosti a um, kvalita a přínos jakoby dostaly také letní dovolenou. Místo chuti otevřeně vyjednávat a komunikovat nastupují v práci s lidmi pokusy obcházet, tlačit, mlžit a očekávat přitom tu velkou úrodu. Jak ze strany manažerů, tak i mnoha zaměstnanců. Pracujeme v personalistice a osobnostním rozvoji. A to je hospodářství, kde se dlouhodobě nemůže špatně ošetřené osivo zdárně uchytit a dorůst do kvality zralosti. Nenabízíme Vám tu žádný konkrétní příklad toho, z čeho vyplynula naše "ještěprázdninová" úvaha, protože si myslíme, že si mnozí z vás najdou sami příklady toho, kde se s takovým přístupem potkali.

Do všech společností a firem hledají personalisté a manažeři schopné lidi, rostou nároky, a hlavně se nám někdy zdá, že se očekává, že všichni jsou již úplně zralí a jsou klonem přinejmenším deseti druhů osiva. Nevím, jak vy se díváte na křížence plodů, jako je čočkohrách, tangelo, nebo třeba bobku, ale často se křížením druhů ztrácí ta ojedinělá chuť a vůně... Až budeme - s trochou nadsázky - všichni umět všechno (u některých pozic na trhu práce se k tomu trochu míří), věta pekaře Matěje že "ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc" nebude platit. Je otázka, jestli to nebude tak trochu škoda. Potkáváme se častěji s lidmi, kteří by se rádi uplatnili na trhu práce, ale k dokonalosti křížence jim z pohledu vedení vždycky něco chybí.

Vedlo mne to i k jinému zamyšlení, jací hospodáři na svých polích jsou manažeři v některých firmách. Myslím, že zaměstnanci rychle vycítí, že se přes ono pole dá proběhnout i zkratkou, a trochu tu úrodu podupat. Tady si dovolím být konkrétní. Než si říct s řádným odůvodněním o zasloužené zvýšení platu nebo přechod na jinou pozici, je jednodušší pro mnoho lidí vyslat svůj životopis  do éteru, naznačit tím, že moje hodnota na trhu práce je vyšší, než si šéf myslí, oznámit, že odejdu jinam, a potom přijmout nabídku zvýšení platu a zůstat... Několikerá zkušenost tohoto léta, kdy už po absolvování pohovoru v jiné firmě zaměstnanec "spokojeně" zůstal tam, kde byl.

Tak vám nevím, jestli nejsou někdy lepší ty větší brambory.

srpen 2016